Slovenské Divadlo Vertigo

Deti deťom 2024.

Slovenské divadlo Vertigo usporiada  v dňoch 10.-11. mája 2024 v Sarvaši tradičné detské divadelné stretnutie –  29. ročník prehliadky Deti deťom.

               Na prehliadke uvidíme nové predstavenia, ako aj ukážky z produkcií z minuloročného divadelného tábora. Novinkou tohto podujatia je plánovaný festival detských filmov, presnejšie filmov, ktoré natočili žiaci. Výzvu prikladáme. Samotná prehliadka sa bude konať 11. mája, príchod žiakov, ktorí si ešte musia preskúšať predstavenia, je 10. mája.

               Ak na Vašej škole pôsobí dramatický krúžok, prípadne ak na hodinách slovenčiny alebo slovenskej vzdelanosti pripravujete – pripravili ste – hoci aj krátku scénku, ktorú by ste chceli predstaviť účastníkom a divákom prehliadky Deti deťom, neváhajte a prihláste sa. V tomto prípade Vám včas zašleme prihlášku a všetky potrebné informácie.

               Organizátori hradia pobyt účastníkov prehliadky v Sarvaši – strava, ubytovanie. Vás by sme poprosili o úhradu cestovného.

               Prosíme Vás, aby ste záujem o účasť na prehliadke – ako dramatický krúžok – zahlásili do 15. marca na adrese sdvertigo@gmail.com.