Slovenské Divadlo Vertigo

Filmová prehliadka a seminár

Filmové semináre pre Slovákov v Maďarsku

Zväz Slovákov v Maďarsku začal v roku 1992 v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom v Bratislave organizovať prehliadky slovenských filmov – filmové semináre (FS) predovšetkým pre študentov gymnázií a poslucháčov slovenčiny tunajších vysokých škôl, neskôr túto iniciatívu prevzala Celoštátna slovenská samospráva. Semináre sa od roku 1993-2014 konali v budapeštianskom Slovenskom inštitúte. Od r. 2008 je organizátorom podujatia Slovenské divadlo Vertigo. Filmové semináre v Budapešti sú 3-dňové stretnutia so slovenskou kinematografiou, v rámci ktorých sme počas dlhých rokov mali možnosť predstaviť záujemcom desiatky slovenských – a v každom roku aj najnovších – filmov: hraných, dokumentárnych, animovaných, študentských, a takisto pozdraviť renomovaných filmárov zo Slovenska. Premietania pravidelne dopĺňajú odborné prednášky, debaty. Našimi každoročnými hosťami a prednášajúcimi sú generálny riaditeľ SFÚ Peter Dubecký, scenárista prof. Ondrej Šulaj a prof. Peter Michalovič,  v priebehu 27 rokov sme mohli medzi sebou privítať napr. Martina Šulíka, Martina Hollého, Dušana Trančíka, Dušana Dušeka, Evu Borušovičovú, Stanislava Szomolányiho, Martina Cieľa, Vlada Balca, Marka Škopa, Zuzanu Križkovú, Juraja Nvotu a iných. Ide o komorné, neziskové podujatie vzdelávacieho charakteru.

Filmový seminár 2022 – jeseň

Novinky slovenskej kinematografie za účasti tvorcov Program 2. stretnutia 28. ročníka filmového seminára a prehliadky slovenských filmov 21.-22. novembra