Slovenské Divadlo Vertigo

Spolu na javisku

V novembri 2008 sa v zmysle návrhu a rozhodnutia zástupcov Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska konalo prvé medzinárodné stretnutie slovenských ochotníckych divadiel z týchto krajín (a Slovenska) pod názvom Spolu na javisku (aj mimo neho). Zástupcovia troch dolnozemských krajín podporili usporiadanie festivalu a rozhodnutie zakotvili v Dohode o spolupráci.

Divadelná prehliadka sa doteraz vždy konala v priestoroch  Divadla Cervinus Teátrum v Sarvaši. V rámci uplynulých ročníkov sa predstavili divadelné súbory zo Slovenska, Rumunska, Srbska a z Maďarska. Okrem ústredného programu býva v rámci prehliadky možnosť na neoficiálne, ale aj oficiálne stretnutie – informačné rokovanie jednotlivých súborov. Sme tej mienky, že stretnutie má neoceniteľný význam tak z hľadiska medzinárodnej kultúrnej výmeny, ako aj pre rôznorodosť ponuky. Je tu priestor pre prezentáciu rôznych kultúr, resp. národnostnej kultúry v tom-ktorom štáte, pre posilnenie medziľudských vzťahov predovšetkým na báze umeleckej. A čo je snáď najdôležitejšie, je tu priestor pre posilnenie národnej uvedomelosti a príslušnosti k slovenskému národu.

2023-Divadelná dielňa

„Od večera do rána, skúšame Bukovčana, a ja skúšam, skúšam, skúšam, skúšam, od večera do rána.”
Ďalšie

2019 – Divadelné súbory na sarvašskom javisku

V Sarvaši na celý víkend 25. – 27. októbra obsadili divadlo Cervinus Teátrum a jeho okolie slovenskí herci zo Slovenska, Srbska a Maďarska. Srdečné stretnutie sa konalo pod značkou divadelného festivalu Spolu na javisku (i mimo neho)
Ďalšie

2018 – S plačom aj so smiechom, ale spolu na javisku

Október patrí už jednu dekádu milovníkom divadelného umenia. Slovenskí divadelníci z Maďarska, Slovenska, Rumunska a Srbska sa stretli už po desiaty raz na prehliadke Spolu na javisku (i mimo neho!), v tomto roku 12.-14. októbra, v divadle Cervinus Teátrum v Sarvaši.
Ďalšie

2016 – Spolu na javisku i v zákulisí

..V tejto chvíli by sme mohli povedať: škoda, že aj 8. ročník medzinárodnej prehliadky slovenských divadelných súborov z okolitých krajín Spolu na javisku (aj mimo neho!), sa nekonal „ad infinitum“…
Ďalšie