Slovenské Divadlo Vertigo

Divadelný tábor

Cieľom divadelno-hudobných táborov, ktoré Zväz Slovákov v Maďarsku začal organizovať v roku 1993 – potom toto podujatie prevzala Celoštátna slovenská samospráva a od roku 2008 Slovenské divadlo Vertigo -, je posilnenie záujmu o detské divadlo, o prácu v kolektíve, ako aj rozšírenie slovenskej slovnej zásoby. Divadelné tábory sú zamerané na dramatickú výchovu a jej využitie v procese naštudovania detského divadelného predstavenia, dramatickej hry. Tábory sú vlastne komplexnými dielňami, v rámci ktorých sa detskí účastníci a ich učiteľky zoznamujú s prípravou predstavenia od oboznámenia s predlohou (1. deň), cez jej rozbor, hromadné improvizácie a nácviky pesničiek až po výrobu kostýmov, prípadných kulís, upevňovanie jednotlivých častí do celku (2.- 5. deň), až po samotné predstavenie (6. deň). Deti, učiteľky a lektori tvoria úžasne spätý kolektív, veď spolu pracujú, tvoria od rána do večera, 6-7 hodín denne. Prítomnosť učiteliek pri nacvičovaní je veľmi dôležitá, pretože na jednej strane vedia pomôcť svojim deťom, na druhej strane aj ony sa lepšie oboznámia s fortieľmi detského divadla. Samozrejme, v tábore sa nielen skúša, ale aj hrá, odpočíva, nesmie chýbať aspoň jeden výlet do okolia. Prvoradou úlohou je však príprava na vyvrcholenie práce – na predstavenie, ktoré si prídu pozrieť miestni, prípadne turisti. Predstavenia z tábora pravidelne predstavujeme aj na divadelných prehliadkach Deti deťom. Divadelné tábory okrem svojho umeleckého zamerania majú aj sociálnu úlohu, veď stmeľujú kolektívy, učia deti sociálnemu cíteniu a v neposlednom rade – keďže sa doteraz konali vždy na Slovensku – prehlbujú vzťah k tejto krajine, k jej obyvateľom a kultúre.

2021 – Divadelný tábor

“Ach, to je nádhera vidieť zase slnko, počúvať potôčik kde hrá sa vlnka s vlnkou” V sobotu, 7. augusta 2021 sa skončil detský divadelný tábor v Alkári (Mátraszentimre).
Read More