Slovenské Divadlo Vertigo

Výzva pre základné školy na nakrúcanie krátkych filmov

Slovenské divadlo Vertigo v rámci divadelnej prehliadky Deti deťom organizuje po prvý krát aj filmový festival pre deti, zameraný tento rok (2024) na toleranciu.

Detí vedieme k tolerancii v škole indirektným spôsobom, napríklad rozprávkami, dramatickou hrou atď. Keďže prehliadka Deti deťom je stretnutím ukážok dramatickej tvorivosti, čakáme hlavne nahrávky konfliktov alebo ich riešení (ale aj pozitívnych príkladov!), ktoré sú zamerané na problematiku tolerancie.
Žiaci môžu čerpať z rozprávok, ale aj zo svojích vlastných skúseností.
Príprava filmu sa samozrejme nezaobíde bez pomoci učiteľov. Milí pedagógovia, potešilo by nás, keby ste na hodinách slovenčiny pracovali s deťmi na filmoch!

Hlavné podmienky súťaže:
Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci vo veku 8 – 15 rokov (od tretej do ôsmej triedy). Filmové príspevky môžu zaslať jednotlivci / skupiny alebo celé triedy. Maximálna dĺžka filmového príspevku by mala byť 3-5 minút. Účastníci môžu pri výrobe a editovaní filmu použiť akúkoľvek techniku, ktorú majú k dispozícii buď oni sami, alebo ktorú im poskytne škola – od profesionálnych kamier až po kamery na mobile. Povolené sú všetky žánre.
Čakáme nielen filmy, ale aj storyboardy (rozkleslenie jednotlivych obrazov filmu), príp. návrhy kostýmov a scény. Väčšie formáty pošlite prostredníctvom WeTransfer, alebo podobným spôsobom.

Do súťaže sa, prosím, zaregistrujte e-mailom do 20. marca 2024 na adrese: sdvertigo@gmail.com

Registrácia musí obsahovať:
Názov a adresu školy
Meno a kontaktné údaje koordinátora (učiteľ, učiteľka)
Vek a počet súťažiacich (jednotlivec, skupina, resp. trieda)

Posledný termín na zaslanie filmových príspevkov je 30. apríl 2024.
Premietanie vybraných filmov bude počas stretnutia Deti deťom 11. mája 2024, kde očakávame aj teamy tvorcov najlepších filmov, ktoré vyberú oslovení mediálni odborníci.

Vopred sa tešíme na detskú kreativitu!

Slovenské divadlo Vertigo

Pomôcka k natáčaniu:

 1. Nájsť dobrú tému – napísať obsah, sujet situácie (nemusia to byť dokončené príbehy, niekedy stačí aj náznak problematiky),
 2. s pomocou učiteľa rozobrať sujet na max. 3-4 obrazy
 3. 3-4 obrazy nakresliť – storyboard
 4. pritom napísať charakteristiku postáv
 5. podľa obrazov napísať dialógy
 6. pritom nájsť miesto príbehu, alebo nakresliť scénu
 7. nakresliť kostýmy, vytvoriť alebo vyhľadať ich niekde (čím jednoduchšie, tým lepšie)
  nakrútiť film
 8. ak je potrebné, zostrihať film a pripojiť aj hudbu (tieto veci sa deti veľmi rýchlo naučia, ak ešte nevedia)
 9. pridať k filmu nadpis a účinkujúcich