Slovenské Divadlo Vertigo

2005 – Deti deťom

Detská divadelná prehliadka Deti deťom

Slovenský Komlóš 23. apríla 2005

            12. ročník prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Deti deťom sme v tomto roku usporiadali opäť v mestečku Slovenský Komlóš na Dolnej zemi. Slovenský Komlóš je už dlhoročným, tradičným miestom týchto odborných stretnutí, a nie náhodou, pretože približne pred sto rokmi bol práve on kolískou slovenského divadelníctva v Maďarsku. Na tohoročnom celoštátnom stretnutí slovenských detských divadelných súborov sa zúčastnilo spolu 100 žiakov z deviatich základných národnostných škôl. Žiaľ, počet zúčastnených škôl bol nižší, než sme očakávali, pretože dotácia tohto podujatia z maďarskej strany meškala, čím cestovné niektorých škôl bolo neisté (ide predovšetkým o školy, ktorých žiaci nemohli využiť autobus, vypravený z Budapešti). Spolu so sprevádzajúcimi pedagógmi a pomocníkmi počet účastníkov prevýšil 160 osôb. Vedenie a pracovníci Osvetového strediska J.G. Tajovského v Slovenskom Komlóši pripravili pre vystupujúcich veľmi dobré podmienky, veď kultúrny dom disponuje technicky dobre vybavenou divadelnou sálou.

            Podujatie môžeme rozdeliť na dve časti: školy sa jednak chystajú s novými produkciami, jednak s predstaveniami, nacvičenými v letnom divadelnom tábore. Je už dlhoročnou tradíciou, že deti, ktoré sa zúčastnili v letnom dramatickom tábore, sa v predvečer prehliadky stretnú v slovenskej škole v Sarvaši, kde pod vedením odborníkov zo Slovenska precvičujú predstavenia. V tomto roku to boli žiaci z Budapešti, Kétšoproňu, Slovenského Komlóša, Luciny, Mlynkov, Šápova, Segedína, Sarvaša. Väčšina týchto detí, ako aj lektori zo Slovenska, cestovali do Sarvaša osobitným autobusom, vypraveným z Budapešti. V Sarvaši si oddýchli aj deti z Kirťu (Novohradská župa), pre ktoré by bolo veľmi namáhavé za deň prekonať dlhú cestu do a z Komlóša. Prirodzene, účastníci sa v Sarvaši aj stravovali – počnúc obedom 22. apríla, končiac raňajkami 23. apríla. Niektoré deti spolu s pedagógmi prenocovali v Sarvaši aj po prehliadke, 23. apríla.

            V takpovediac súťažnej časti prehliadky sa predstavilo päť dramatických súborov: dva zo Sarvaša (predstavenia Cifruška, Jánošík), kolektív detí zo Slovenského Komlóša (predstavenie Abeceda), žiaci z Kirťu (predstavenie Ciróka) a z Kétšoproňu (predstavenie Domček, v ktorom bývam). Predstavenia sledovali odborníci zo Slovenska: predseda poroty prof. Belo Felix, ako aj divadelníci, metodici, naši dlhoroční pomocníci Elena Bakošová, Daniela Pápayová, Mária Benkovská a Magda Máčiková. Porota sa rozhodla odovzdať Hlavnú cenu komlóšskemu predstaveniu Abeceda, vtipnej modernej rozprávke s množstvom nápadov, pri ktorom si treba ceniť najmä to, že vzniklo v úzkej spolupráci vedúcich dramatického krúžku a detí. V druhej časti podujatia si komlóšske publikum mohlo pozrieť predstavenia, ktoré vznikli v tábore: baladu Nitriansky pernikár a tri, do jedného celku skĺbené Osmijankove rozprávky. V týchto predstaveniach – okrem vyššie vymenovaných – vystúpili deti z Budapešti, Mlynkov, Šápova, Luciny a Segedína. Je naozaj fantastické vidieť a zažiť, ako sú deti schopné spoločnými silami ešte po toľkých mesiacoch (veď od tábora uplynulo temer 10 mesiacov!)  spomenúť si na to, čo skúšali v tábore a prakticky nanovo dať dokopy predstavenie.

            Po prehliadke si porota zasadla s vedúcimi jednotlivých dramatických krúžkov na odborný rozhovor, v rámci ktorého analyzovala predstavenia.             Deň slovenského divadelníctva v Komlóši sa napriek nižšej účasti skončil úspešne. Sumarizujúc môžeme povedať, že úroveň jednotlivých predstavení bola vyrovnaná. Citeľná je premyslenejšia dramaturgia, snaha o autorské diela. Posilniť treba režijnú prácu, zasadenie dramatických prvkov do predstavení. Aj v tomto prípade sa však potvrdilo, že systematická práca a odborné vedenie sú v záujme rozvoja amatérskeho – aj detského – divadelníctva veľmi potrebné.