Slovenské Divadlo Vertigo

Színjátszó tábor

A színjátszó-zenei táborok célja az általános színházi művészet, ezen belül a szlovák gyermekszínjátszás iránti vonzalom erősítése, a szlovák kultúrával és Szlovákiával való kapcsolatok fellendítése, és a szlovák szókincs bővítése. Kimondottan szakmai táborokról van szó, komplex műhelyekről, amelyek keretében a résztvevők – gyerekek és tanárok egyaránt – megismerkednek a színházi előadás előkészítésével: először is az irodalmi szöveggel, ennek elemzésével, utána tömeges improvizációk következnek, ezek pontosítása, a jelmezek készítése, szlovák énekek tanítása és végül az egyes részek egymással való összekapcsolása.  A gyerekek, tanárok és lektorok szoros közösséget alkotnak. Egyes csoportok foglalkozásain jelen vannak a kísérő pedagógusok, akik ily módon egyrészt segíteni tudnak a gyermekeknek, másrészt ők maguk is jobban megismerkedhetnek a gyermekszínjátszás fortélyaival. A táborok bizonyítják, milyen széles anyagot lehet egy hét alatt elsajátítani. Nagyon örülünk annak, hogy az előadások a táborok befejezésével „nem vesznek el”. Majdnem mindegyikkel felléptünk a Gyerekek a gyerekeknek gyermekszínjátszó szemlén. A színjátszó táborok  szorosan kötődnek a szlovák népismeret órákon  tanultakhoz, Az iskolai tantervekben szerepel tánc és dráma műveltségterület, nyilvánvaló, hogy a táborban e tekintetben is hasznos ismereteket szerezhetnek a tanulók, valamint a tanárok is, A táborok szakmailag segítik a tanórán kívüli foglalkozásokat (színjátszó körök), továbbá nagyon fontos a szókincs bővítése, amely természetesen összefügg a szlovák nyelv és irodalom tanulásával. Továbbá, ami szintén fontos: azok a gyerekek, melyek részt vesznek ezekben a táborokban, bátrabban beszélik a nyelvet, megtanulnak szerepelni – jó értelemben.