Slovenské Divadlo Vertigo

2009 – Deti deťom

Predstavenia tohoročnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Deti deťom, ktorá sa konala 9. mája v Sarvaši (účastníci však pricestovali už 8. mája), charakterizovali aj tentokrát šikovné výkony, smutnejšie i veselšie príbehy. Stretnutie sa v tomto roku konalo už po 16. raz, po tretí raz v Osvetovom stredisku P. Vajdu v Sarvaši, ktorý je naozaj len na skok od tunajšej slovenskej školy, kde boli účastníci ubytovaní, a kde sa stravovali.

            Rad predstavení začal DDS budapeštianskej slovenskej školy, ktorý pricestoval so zaujímavou inscenáciou Počmárané duše. Režírovali ju vedúce kolektívu Marta Tuléziová-Ondrejová a Miroslava Kovácsová. V inscenácii o agresivite mladých bola využitá najmodernejšia technika. Okrem súborov z našich dvojjazyčných škôl sú pravidelnými účastníkmi prehliadok aj divadelníci z osád, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet, napríklad už pravidelne žiaci ZŠ z Kirťu. Tohto roku sa predstavili inscenáciou s pesničkami Myšiak klamár v réžii Kristíny Proksovej. Deti zo Sarvaša sa prezentovali dvomi kolektívmi. Obe inscenácie režírovala Mária Mravíková s pomocou Marty Dekretovej. Spracovanie príbehu O kráľovi Matejovi a pravdovravnom pastierovi, ako aj ľúbostného príbehu O voňavej Jelke svedčili o tom, že Sarvašania prijali užitočné rady z dramatických doškoľovaní. Smutnejší tón bol príznačný pre rozprávku divadelníkov z Nového Mesta pod Šiatrom, ktorí v réžii Ivy Liptákovej spracovali život koníka Oblaka. Zaujímavosťou tohto predstavenia bola tieňohra, ako aj prvky bábkového divadla. Komlóšania takisto využili poznatky z odborných seminárov: rámcom ich príbehu O čarodejnej šatke v réžii Anny Ondrejovej a Zuzany Kočišovej-Antalovej bol bežný deň v škole, diváci sa mohli stať svedkami riešenia divadla v divadle.

            Popoludňajší blok dvojdňového podujatia, v rámci ktorého prvý patril intenzívnym skúškam, obsahoval inscenácie z divadelných táborov. Keďže v týchto predstaveniach účinkujú nielen členovia tých súborov, ktoré boli prítomné na prehliadke, ale aj z iných osád a škôl, z ktorých sa nie všetci mohli zúčastniť na prehliadke, inscenácia Žena murára Kelemena bola premietnutá zo záznamu. Zlaté priadky Eleny Bakošovej mohli diváci vychutnať naživo. Plodom tábora pre staršiu vekovú skupinu v Svätom Jure bolo predstavenie Alica v zázračnej krajine. Je mimoriadne potešiteľné, že dve študentky békeščabianskeho gymnázia sa naučili roly dievčat, ktoré nemohli prísť do Sarvaša – a takto aj toto mimoriadne zaujímavé predstavenie mohli vidieť diváci naživo.

            Záverom citujeme člena poroty prof. Bela Felixa: Aj tematická rôznorodosť tohoročnej prehliadky svedčí o tom, že táto aktivita skutočne každým rokom naberá nové dimenzie. Inscenácie svedčia o kvalitnej práci detí a ich učiteliek.

            Každý zo zúčastnených súborov získal diplom za účasť so špecifikáciou najlepšej zložky predstavenia. Hlavné ceny získali dva kolektívy: DDS Nové Mesto pod Šiatrom a DDS Budapešť.