Slovenské Divadlo Vertigo

2006 – Deti deťom

Divadelná prehliadka Deti deťom

Slovenský  Komlóš, 22. apríla 2006

            13. ročník detskej divadelnej prehliadky sme aj v tomto roku usporiadali v Slovenskom Komlóši. Toto dolnozemské mestečko je už tradičným, dlhoročným dejiskom týchto odborných stretnutí. Na celoštátnej prehliadke sa zúčastnilo temer 150 detí z 10-tich národnostných základných škôl. Spolu s pedagógmi, rodičmi tento počet dosiahol 200 osôb. Vedenie a pracovníci osvetového strediska v Slovenskom Komlóši opäť pripravili vystupujúcim opäť veľmi dobré podmienky – tunajšia divadelná sála má veľmi dobré technické vybavenie.

Na detskej divadelnej prehliadke pravidelne vystupujú aj deti s predstaveniami z divadelných táborov, ktoré sa konajú vždy v lete na Slovensku, zvyčajne v júni alebo v júli. Je už dlhoročnou tradíciou, že tieto deti sa v predvečer prehliadky zídu v slovenskej základnej škole v Sarvaši, kde celé popoludnie prebiehajú skúšky predstavení z tábora. Podobne tomu bolo aj tento rok – detskí účastníci sa so svojimi pedagógmi a lektormi stretli v Sarvaši 21. apríla. Odborníci zo Slovenska, ktorí s deťmi preopakovali predstavenia – Elena Bakošová (Visolaje), Mgr. Daniela Pápayová (Bratislava), Mgr. Magdaléna Máčiková (Šaľa) a prof. Belo Felix, PhD.(Banská Bystrica) – pricestovali do sídla CSS v Budapešti už vo štvrtok, 20. apríla (odtiaľto odcestovali 21. apríla spoločným autobusom do Sarvaša), odchod z Budapešti v nedeľu 23. apríla.

V takpovediac súťažnej časti programu sa predstavilo sedem dramatických krúžkov: dve skupiny zo Sarvaša (predstavenia: Myši a kocúr, O dvanástich mesiačikoch), dramatický krúžok z Kirťu (Sny), z Kétšoproňu (Koza a jež), z Mlynkov (Javorová princeznička), zo Šápova (Snehuliacke ostrovy) a z Nového Mesta pod Šiatrom (… bolo to tak). Porota odovzdala dve hlavné ceny: žiakom z Kirťu a skupine zo Sarvaša, ktorá zahrala predstavenie O dvanástich mesiačikoch. V druhej časti prehliadky sa predstavili deti z divadelného tábora s produkciami JánošíkRichtárova stávka.  Je naozaj úžasné vidieť, ako sú deti spoločnými silami schopné spomenúť si na predstavenia, ktoré hrali temer – v tomto prípade – pred desiatmi mesiacmi a opäť ich spolu s učiteľmi a lektormi „dať dokopy“.

Sme tej mienky, že tohoročná divadelná prehliadka sa skončila úspešne, ba dokonca, že úroveň predstavení bola vyššia než v minulom roku. Citeľná je premyslenejšia dramaturgia. Zo siedmich predstavení bolo päť autorských, učitelia sami dramatizovali rozprávky, ba dokonca napísali pôvodné príbehy.  Intenzívnejšia je takisto prítomnosť divadelných prvkov v predstaveniach. I teraz sa dokázalo, že systematická práca a odborné vedenie sú v oblasti detského divadla veľmi dôležité.

Cieľom divadelných prehliadok je predovšetkým výchova k divadelnému mysleniu a chápaniu, a prehĺbenie, rozšírenie poznatkov zo slovenského jazyka. Na prehliadku prichádzajú žiaci z celého Maďarska, ktorí tu dostanú aj inšpiráciu k učeniu sa slovenčiny, čo je napokon jedna z podmienok pretrvania Slovákov v Maďarsku.