Slovenské Divadlo Vertigo

Kontakt

Slovenské divadlo Vertigo
1114 Budapest, Ulászló u. 21.
Daňové číslo: 15598299-1-43

Riaditeľka: Onodi Daniela
E-mail: sdvertigo@gmail.com

Mobil: +36 30 311 0669
Telefon: (+36 1) 787 2791

Spolupracovníčka: Tóth Mária
E-mail: sdvertigo@gmail.com

Mobil: +36 30 163 9567

Slovenské divadlo Vertigo je inštitúciou Celoštátnej slovenskej samosprávy

Celoštátna slovenská samospráva
Adresa: Budapest, Fadrusz u. 11, 1114
Telefon: (+36 1) 466 9463