Aktuality

HĽADÁME!

Očakávaná divadelná dielňa sa vracia! Hľadáme zanietených vysokoškolákov a gymnazistov, ktorí majú záujem o divadlo a hereckú činnosť a chceli by sa zdokonaliť v slovenčine.

11. apríla – Deň poézie v Maďarsku.

V tomto roku si pri príležitosti Dňa poézie pripomíname – spolu s redakciou Ľudové noviny – ikonickú osobnosť Slovákov v Maďarsku, básnika, Alexandra Kormoša

Festival Jelen/Lét

Najväčšie podujatie národnostných divadiel, festival Jelen/lét sa koná v týchto dňoch, 5.-11. októbra, už tretí raz v maďarskom Národnom divadle.

Čo nové, Vertigo?

Najprv trochu rekapitulácie. Ako prvá vstúpila do nového roku najnovšia inscenácia SDV, Noc Helvera, ktorá 18. januára vycestovala do kultúrneho domu v Dunaeďháze. Komorný príbeh z pera poľského autora Ingmara Villqista divákov zaujal, odozva bola naozaj pozitívna. V rade predstavení nasledovalo vystúpenie amatérskej zložky divadla, ktorá 2. februára potešila divákov v Telekgerendáši. V hľadisku sedeli okrem domácich aj diváci z Čabasabadi a Békešskej Čaby. Veselohra Viliama Klimáčka Nízkutočný život vyvolala v radoch publika smiech, diváci sa našim ochotníkom odmenili vrelým potleskom.

Premiera: Noc Helvera

Najnovšou premiérou – v júni 2019 – bola dráma poľského autora Ingmara Villquista Noc Helvera (réžia: Margit Garajszki), toto predstavenie sa vlastne len teraz rozbehne za svojimi divákmi.

Scroll Up