Slovenské Divadlo Vertigo

Deti det’om

Prehliadky detskej dramatickej činnosti

Prvú prehliadku detských divadelných súborov Deti deťom usporiadal v roku 1993 v Budapešti ZSM, v roku 1995 prevzala štafetu CSS. Od roku 2008 je usporiadateľom tohto podujatia Slovenské divadlo Vertigo. Na festivale sa prezentujú dramatické krúžky slovenských národnostných škôl v Maďarsku. Pravidelne tu vystupujú aj deti s predstaveniami z divadelných táborov a divadelnej dielne. Dejiskom akcie je už dlhé  roky Divadlo Cervinus Teátrum v Sarvaši. Predstavenia hodnotí 3-členná porota, odborníci zo Slovenska (obvykle lektori z letných táborov), ktorá určí cenu za najlepšie predstavenie prehliadky, resp. umiestnenie zúčastnených súborov. Divadelné prehliadky okrem prehĺbenia vzťahu k umeniu napomáhajú používanie, pestovanie slovenského jazyka. Účasť na prehliadke je inšpiráciou k ďalšej práci. Podujatia takéhoto typu sú vrcholom aktivít v detskej divadelnej oblasti.  Cieľom akcie je prezentáciou divadelných predstavení predovšetkým inšpirovať ďalších k tejto činnosti, ukázať priamym účastníkom – malým hercom – opodstatnenosť snaženia v tejto oblasti. Prínos prehliadky sa prejavuje aj v zvýšenom záujme o divadelné tábory, ktoré sú zase prínosom nielen čo sa týka detského divadla, ale aj prehlbovania znalostí zo slovenského jazyka. Účasť žiaka v divadelnom predstavení posilňuje jeho samostatnosť,  jeho miesto v kolektíve a jeho sociálne cítenie.

Deti deťom 2024.

V dňoch 10.-11. mája 2024 usporiadame v Sarvaši tradičné detské divadelné stretnutie – 29. ročník prehliadky Deti deťom.
Ďalšie

2019 – Deti deťom

… „Mám jedného obľúbeného vedca, menovite Galileo Galilea, ktorý hovoril, že dobré vyučovanie je z jednej štvrtiny príprava a z troch štvrtín divadlo. Snažíme sa aj my o to, aby sme sa čo najviac priblížili k tomu, veď všetci vieme, že jazyk sa dá najlepšie naučiť hrou spojenou s precvičovaním,“ …
Ďalšie

2018 – Deti deťom

Mladí herci celou dušou prijali formu „divadla v divadle“. Ich však neťažil tlak súťažnej prehliadky. Títo mladí ľudia vyhrali už tým, že sa opäť stretli a spoločne predviedli, čo si naštudovali, aj zamilovali.
Ďalšie

2017 – DETI DEŤOM

V polovici mája sa v priestoroch Cervinus Teátra v Sarvaši zišli milovníci detského divadla, aby si v rámci 24. ročníka populárnej Divadelnej prehliadky Deti deťom, čo všetko vytvorili umelecké kolektívy jednotlivých škôl od minuloročného stretnutia.
Ďalšie