Slovenské Divadlo Vertigo

Deti det’om

Prehliadky detskej dramatickej činnosti

Prvú prehliadku detských divadelných súborov Deti deťom usporiadal v roku 1993 v Budapešti ZSM, v roku 1995 prevzala štafetu CSS. Od roku 2008 je usporiadateľom tohto podujatia Slovenské divadlo Vertigo. Na festivale sa prezentujú dramatické krúžky slovenských národnostných škôl v Maďarsku. Pravidelne tu vystupujú aj deti s predstaveniami z divadelných táborov a divadelnej dielne. Dejiskom akcie je už dlhé  roky Divadlo Cervinus Teátrum v Sarvaši. Predstavenia hodnotí 3-členná porota, odborníci zo Slovenska (obvykle lektori z letných táborov), ktorá určí cenu za najlepšie predstavenie prehliadky, resp. umiestnenie zúčastnených súborov. Divadelné prehliadky okrem prehĺbenia vzťahu k umeniu napomáhajú používanie, pestovanie slovenského jazyka. Účasť na prehliadke je inšpiráciou k ďalšej práci. Podujatia takéhoto typu sú vrcholom aktivít v detskej divadelnej oblasti.  Cieľom akcie je prezentáciou divadelných predstavení predovšetkým inšpirovať ďalších k tejto činnosti, ukázať priamym účastníkom – malým hercom – opodstatnenosť snaženia v tejto oblasti. Prínos prehliadky sa prejavuje aj v zvýšenom záujme o divadelné tábory, ktoré sú zase prínosom nielen čo sa týka detského divadla, ale aj prehlbovania znalostí zo slovenského jazyka. Účasť žiaka v divadelnom predstavení posilňuje jeho samostatnosť,  jeho miesto v kolektíve a jeho sociálne cítenie.

Deti deťom 2024.

V dňoch 10.-11. mája 2024 usporiadame v Sarvaši tradičné detské divadelné stretnutie – 29. ročník prehliadky Deti deťom.
Ďalšie

2019 – Deti deťom

… „Mám jedného obľúbeného vedca, menovite Galileo Galilea, ktorý hovoril, že dobré vyučovanie je z jednej štvrtiny príprava a z troch štvrtín divadlo. Snažíme sa aj my o to, aby sme sa čo najviac priblížili k tomu, veď všetci vieme, že jazyk sa dá najlepšie naučiť hrou spojenou s precvičovaním,“ …
Ďalšie

2018 – Deti deťom

Mladí herci celou dušou prijali formu „divadla v divadle“. Ich však neťažil tlak súťažnej prehliadky. Títo mladí ľudia vyhrali už tým, že sa opäť stretli a spoločne predviedli, čo si naštudovali, aj zamilovali.
Ďalšie

2017 – DETI DEŤOM

V polovici mája sa v priestoroch Cervinus Teátra v Sarvaši zišli milovníci detského divadla, aby si v rámci 24. ročníka populárnej Divadelnej prehliadky Deti deťom, čo všetko vytvorili umelecké kolektívy jednotlivých škôl od minuloročného stretnutia.
Ďalšie

2016 – DETI DEŤOM

… Múdry Maťko a blázni v réžii Dagmar Kötelešovej, ktorá vynikla originálnym humorom a šikovným scénografickým riešením s minimálnym počtom rekvizít. Maťko počas svojho putovania so zámerom nájsť si ženu stretne samých bláznov, jednej gazdinej musí napríklad vysvetľovať, čím treba nakŕmiť kuriatka, ktoré podľa gazdinej nechcú cicať. Nakoniec Maťko nájde svoju nevestu v osobe, ktorúblázni chcú pochovať len preto, lebo si prst zastrčila do krčaha a preto už nedokáže vykonať žiadnu osožnú prácu…
Ďalšie