Slovenské Divadlo Vertigo

SPOLU NA JAVISKU (I MIMO NEHO!)

XIV. ročník medzinárodnej prehliadky slovenských divadelných súborov

Zamerané na (nielen) našich mladých

6-7. októbra 2023 – Sarvaš, Cervinus Teátrum (Kossuth tér 3.)

6. október 2023., piatok

15:30 – Veľká sála

Montague & Capuletová (dvojjazyčný happening)

inšpirované drámou Williama Shakespearea: Rómeo a Júlia

Divadelný krúžok Slovenského divadla Vertigo a Gimnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti

Snáď nie je človeka, ktorý by nepoznal svetoznámu drámu W. Shakespeara. Kolektív sa rozhodol vsadiť príbeh Rómea a Júlie do maďarsko-slovenského kontextu.  Mladí ľudia sa zamýšľajú nad tým,  prečo sa stalo, čo sa stalo, ako sa to stalo, aj nad tým,  ako ďalej. Hľadajú zodpovedných, zmysel, riešia nevysvetliteľné…  Mnohých oslobodili spod viny a snažia sa neodsudzovať. Text predstavenia sa od pôvodného úplne líši. Vznikol na základe improvizácií, resp. textov študentky Lucy Sarolty Kovácsovej.

Réžia: Ági Jókai


19:00 – Veľká sála

N.V. Gogoľ: Ženba (komédia)

“Alebo ako oženiť starých mládencov”- svetoznáma komédia od svetoznámeho spisovateľa.

Divadlo “A” a Divadlo SHANTI, Prievidza

Ústrednou témou je snaha starého mládenca Podkolesina o mladú, ale už trochu stárnúcu Agafiu. Z hry sa môže divák dozvedieť mnohé o vtedajšej pokrivenej peňažnej morálke, ktorá prevyšuje hodnotu duchovného života a medziľudského porozumenia. Niektoré z motívov sú dodnes aktuálne. Napríklad zbabelosť, lenivosť a prehnané očakávania Podkolesina, ktoré mu bránia v naplnení túžby po neveste a deťoch.

Dej hry je zasadený do súčasnejších reálií.

Réžia: Peter Palík a.h.

(Pre divákov od 16 rokov)

7. október 2023., sobota

11:00 – Klubovňa, suterén

Kým Bukovčan nezaspieva (dráma s dobrým koncom)

Inšpirované drámou Ivana Bukovčana: Kým kohút nezaspieva.

Účinkujú stredoškoláci a študenti z Budapešti,  Békešskej Čaby a UKF v Nitre.

Predstavenie vzniklo ako výsledok divadelnej dielne Slovenského divadla Vertigo  v lete 2023. Hlavnú myšlienku Bukovčanovej hry – či človek môže rozhodnúť o živote alebo smrti druhého človeka – režisér posunul do 21. storočia. V našom prípade nešlo o to, kto musí zomrieť (ako v pôvodnej hre), ale o to, kto nebude pokračovať v práci vo vymyslenom divadelnom krúžku, kde sa práve skúša Bukovčanova dráma. Ako si s touto témou poradia mladí?

Réžia: Michal Jánoš


15:00 – Veľká sála

Viliam Klimáček: Herečky

(miluj blížneho svojho – veselohra)

 Slovenské divadlo Vertigo

Na súkromný kurz herectva sa prihlasujú nielen mladí ľudia, ktorí sa chcú pripraviť na prijímačky na VŠMU, ale aj tri frustrované ženy. Bývalá štátna úradníčka, poisťováčka a prekladateľka. Nechcú sa stať herečkami, ale chcú si vyriešiť problémy s mužmi, susedmi, partnermi.  Na záver ako „absolventské predstavenie“ zahrajú balkónovú scénu z Rómea a Júlie, ktorá sa však zvráti v bujarú grotesku. Osobné životy, partnerské nezhody, sklamané lásky, ale aj rozčarovanie z politiky sa mieša s komediálnymi výstupmi a kabaretnými piesňami do tragikomického kokteilu humoru, trápnosti, ale aj oslobodzujúceho smiechu.

Réžia: András Nagy

(Pre divákov od 14 rokov)


17:00 – Malá – Margócsyho – sála

Etgar Keret: Otec so zemiakovým pyré (dramatická klauniáda)

Divadlo mladých Šesť pé, Partizánske

Medzi putovačkou, klauniádou a správou o situácii

Divadelná inscenácia je pohľadom na bežnú rodinu v nebežnej situácii. Otec rodiny sa jedného dňa zmenil na zajaca. Niekto by si mohol povedať, že je to v podstate jedno, pretože otcovia so zajacmi majú na prvý pohľad toľko spoločného – ale kto teraz bude chodiť do práce? Kto opraví vodovodný kohútik alebo otvorí zaváraninový pohár? Kto ma objíme, keď mi bude smutno? Na tieto otázky vám vlastne asi nikto neodpovie – ale čo keby sme o nich hovorili?

Réžia: kolektív divadla

(Pre divákov od 13 rokov)


19:00 – Veľká sála

František Švantner/ Vlado Benko: Malka (dráma)

Divadlo COMMEDIA Poprad

Baladický príbeh o dvoch sokoch v láske. Zvony, keď  nemajú srdce, nebijú…  Príbeh úprimnej lásky valacha a Malky, silný ľúbostný cit prechádzajúci pomocou fantázie až za hranicu skutočnosti.

Novelu Františka Švantnera, predstaviteľa slovenskej lyrizovanej prózy, zdramatizovalo a v celoslovenskej premiére uviedlo Divadlo Commedia z Popradu v roku 2004. Predstavenie spája tvrdý život horalov s poetickými obrazmi a znakmi. Divákom prináša nevšedný umelecký zážitok aj vďaka hudbe Vinca Jaša. Po rokoch sa úspešné predstavenie opäť vracia k divákom.    Réžia:Vlado Benko/Marián Čižmárik

Podujatie podporili: Úrad ministerského predsedu – Správa fondov Gábora Bethlena

(NKUL-KP-1-202363000590)

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (0982/HU/2023)