Slovenské Divadlo Vertigo

2019 – Deti deťom

Stoj pri mne” alebo Deti deťom načala ďalšie štvrťstoročie

Stále mi chodí po rozume v titulku uvedená časť lahodnej piesne pre uši od Bena E. Kinga, ktorú som počul na javisku Osvetového strediska a divadla Cervinus Teátrum v Sarvaši počas celoštátnej prehliadky detských divadelných súborov Deti deťom. 26. ročník osláv detského divadelníctva Slovákov v Maďarsku moderovala hlavná organizátorka a riaditeľka Slovenského divadla Vertigo Daniela Onodiová, ktorá ozrejmila, že na rozdiel od predošlých ročníkov, prehliadku museli z organizačných dôvodov rozdeliť na dva dni.

Je potešujúce, že každý v tejto krajine môže prehovoriť svojim jazykom a ľubovoľne ho používať. Takto sa dozaista nevytratí slovenský jazyk a myslím si, že vedľa nás je výborná základná škola, ktorá sa o jeho zachovanie úspešne stará. To, že ste si vybrali divadelníctvo ma tiež napĺňa radosťou. V tomto meste obyvatelia majú radi divadlo,“ povedal primátor mesta ležiaceho v geometrickom centre starého Uhorska Mihály Babák.

Riaditeľka sarvašskej slovenskej základnej školy, materskej školy a žiackeho domova Zuzana Nemčoková vo svojom príhovore zdôraznila, že pedagógovia v škole sa neprestajne snažia podať slovenským potomkom všetky vedomosti zo slovenského jazyka. „Mám jedného obľúbeného vedca, menovite Galileo Galilea, ktorý hovoril, že dobré vyučovanie je z jednej štvrtiny príprava a z troch štvrtín divadlo. Snažíme sa aj my o to, aby sme sa čo najviac priblížili k tomu, veď všetci vieme, že jazyk sa dá najlepšie naučiť hrou spojenou s precvičovaním,“ prízvukovala.

Napriek tomu, že podujatie organizátori charakterizujú ako „prehliadku“ detskej dramatickej tvorivosti, predsa ho sleduje odborná porota, ide teda o súťažnú prehliadku. Bez dlhoročnej pomocnej a vytrvalej práce metodičky detského divadla a dramatickej výchovy, autorky textov, režisérky i lektorky divadelných táborov Eleny Bakošovej, hudobného skladateľa a pedagóga prof. Bela Felixa a  vedúceho súboru Ochotníček v Púchove Petra Hudáka sa Deti deťom ani nedá predstaviť. Títo vysokokvalifikovaní odborníci, ktorých meno je v detskom divadelníctve pojmom, sa jednoznačne zhodli na tom, že vystúpenia sú rok čo rok vyzretejšie, pripravujúci učitelia oveľa viac sa snažia o nevšedné spracovanie témy, ojedinelý prístup k námetu a o prepracovanejší scenár.

Prvý deň prehliadku otvorili miestni žiaci s divadelnou hrou Divé husi- Putovanie, ktorá ožila pod réžiou Viery Krajčovej. Metaforické spracovanie osídlenia Sarvaša a okolia Slovákmi pred 300 rokmi vzniklo podľa diel Milana RúfusaSándora Weöresa. Na príprave „vzletu deviatich šiestačiek“ spolupracovala Mária Hrušková Molnárová. O rozhodnutí rodičov priučiť svoje neposlušné detí bola hra s názvom Sviatok nezbedníkov podľa dramatika, spisovateľa a autora ruskej hymny Sergeja Vladimiroviča Michalkova. Inscenáciu podanú žiakmi 3-4. triedy „dirigovali“ Margit KmotriczaV. Krajčová.

Na začiatku nasledujúceho dňa sa obecenstvu prihovorila aj predsedníčka miestneho slovenského voleného zboru.  „Každý je takej národnosti k akej sa hlási, ale najmä takej, za ktorú je schopný obetovať sa, hovoril svetoznámy slavista doktor Ján Melich. V mene nás všetkých ďakujem vám za obetavosť, ktorú vynaložíte na pestovanie slovenskej divadelnej kultúry. Verím, že všetci pociťujete, že patríte do veľkého hniezda Slovákov v Maďarsku. Milé deti, vy všetci ste výhercovia, veď okrem maďarčiny ovládate aj iný jazyk, s ktorým sa viete dorozumievať,“ povedala predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy mesta Sarvaš Anna Franková.

Po milých a povzbudzujúcich slovách ako prví nastúpili žiaci so Slovenskej základnej školy v Slovenskom Komlóši. Príbeh Cvrlikanie bol postavený na ľudovej rozprávke o každému známej poučnej príhode Mravca a svrčka.  Do režisérskej „stoličky“ si sadol autorský kolektív Alžbeta Boborová TuškováAnna Ondrejová so snahou poukázať na nenahraditeľnosť bytostí či už v ľudskom alebo živočíšnom svete. Žiačky Edina Csajbók, Hanna Sára KolyszaHanna Krajcsovicz predstavili svoje divadelné nadanie v inscenácii podľa predlohy D. Onodiovej Haló, tu som!

Trojici dievčat zo Slovenskej základnej školy a gymnázia v Békešskej Čabe pod odborným dohľadom Jána Pitoňáka  sa výborne podarilo zachytiť zábavnú ale aj odvrátenú tvár interaktívneho sveta, ktorý veľmi rýchlo vie spečatiť medziľudské vzťahy, predovšetkým súrodeneckú lásku.

Posledná „súťažná“ hra Deti deťom bolo vystúpenie Maďarsko- slovenskej základnej školy v Novom Meste pod Šiatrom. Príbeh O Zmiznutom bol o troch sestrách hľadajúce živú vodu pre otca. Za odmenu sa najmladšia dcéra sľúbila zakliatemu mládencovi. Kvôli dvom závidiacim sestrám sa však mladík stratil. Dievčina sa preto rozhodla, že sa vyberie na cestu nájsť svojho vyvolenca. Voľná dramaturgická úprava predlohy Štefana Šimka  vznikla pod réžiou Dagmar Kötelesovej v spolupráci Viery Mohayovej.

Slovenské divadlo Vertigo každoročne v lete uskutočňuje Divadelný tábor v Bystrej. Výsledkom minuloročného pobytu sa stalo predstavenie s názvom Svitá podľa románu Davida Walliamsa Babka gaunerka. „Najobľúbenejšiu detskú knihu roka 2013 vo Veľkej Británií“ k „životu“ priviedla E. Bakošová, hudbu zložil B. Felix. Žiaci z Budapešti, Sarvaša a Slovenského Komlóša aj skeptikov presvedčili, že teplo rodinného domova, hniezda zvíťazí nad ľahostajnosťou a povrchnosťou vrstovníkov. Prehliadku detských divadelných súborov ukončilo hosťujúce vystúpenie Divadla VHV PetrovecTroch zhavranených bratov.

Rozprávka Pavla Dobšinského o súrodeneckej láske a obetavosti prekonávajúce všetky nástrahy ožila pod režijnou taktovkou Svetlany Gaška, ktorá na úkor deja použila viaceré súdobé technické vymoženosti ako napríklad tieňohra, či premietanie na plátno. Silná vizualizácia a hudba v tomto prípade odsunula beztak temný príbeh do úzadia.

Hoci je nás menej, ale sme. Slovenské detské divadelníctvo v Maďarsku existuje a veľmi dúfam, že bude jestvovať, aj keď viem, že podmienky nie sú najľahšie. Verím, že sa k nám pridajú aj mladí pedagógovia, bolo by dobré, keby sme rozšírili rady,“ povedala pred tlmočením rozhodnutia poroty riaditeľka Slovenského divadla Vertigo. Účinkujúci okrem slovného uznania si od organizátorky D. Onodiovej, ktorá štvrťstoročie a jeden rok nezlomne zastáva tento post alebo funkciu, a jej pomocníčky Edity Szekeresovej mohli prevziať fľaštičky s cukríkmi nazvanými Divadelnou zmesou. Ide o veľmi trefné pomenovanie nádob, veď divadelníci- herci sú mnohorakí, pestrí, majú v sebe ukrytých viac rolí.

Tretie miesto získali inscenácie Sviatok nezbednýchCvrlikanie, striebro si odniesli účinkujúci žiaci s predstavením Haló, tu som! a prvenstvo patrilo príbehu o osídlení Sarvaša Divé husi- Putovanie a láske prekonajúcej všetky ťažkosti O zmiznutom. Pripravujúci učitelia prevzali v mene súborov Diplom a darček za oddanú prácu. Za dlhoročnú činnosť v oblasti slovenského detského divadelníctva v Maďarsku uznanie získala Miroslava Kovácsová, vedúca dramatického krúžku v budapeštianskej slovenskej škole.