Slovenské Divadlo Vertigo

Slovenské divadlo Vertigo

Niekoľko oduševnených ľudí, snaha o oživenie slovenských divadelných tradícií v Maďarsku, nové výzvy, splnenie kultúrnej misie, posilnenie záujmu o slovenčinu a myšlienka šľachetného poslania.

To je len niekoľko z hesiel, ktoré v roku 1997 sprevádzali vznik Slovenského divadelného súboru Vertigo.

Slovenské divadlo Vertigo … začalo svoju prvú hru – ako ochotnícky divadelný súbor – skúšať na jeseň roku 1996, dátum jeho oficiálneho založenia je 1. január 1997. V roku 2003 sa súbor stal inštitúciou Celoštátnej slovenskej samosprávy a premenoval sa na Slovenské divadlo Vertigo. Divadlo, v ktorom hrajú popri sebe ochotníci aj profesionáli. Máme za sebou dvadsaťsedem premiér, stovky predstavení, tisícky kilometrov po Maďarsku, Slovensku, Vojvodine, Rumunsku a Českej republike. Málo? Veľa? Toľko sme dokázali, toľko sme stihli, toľko nám bolo umožnené. Na začiatku to bola romantická rytierska hra o Okasenovi a Nikolete, na konci – v tejto chvíli – veselohra Herečky. Medzitým to boli veselšie i vážnejšie príbehy, ktoré boli určené na to, aby sme o nich rozprávali. My našim vďačným divákom radi rozprávame.

Slovenské divadlo Vertigo sa od roku 2008 okrem svojho primárneho poslania venuje aj osvetovej činnosti: organizuje podujatia v oblasti detského divadla i divadla dospelých (divadelné tábory, dielne, prehliadky Deti deťom, Spolu na javisku), dramatickej výchovy a filmu, ako aj aktivity vzdelávacieho charakteru. Môžeme len dúfať, že raz za nás – a po nás – budú rozprávať aj naši mladí…