Slovenské Divadlo Vertigo

Slovenské divadlo Vertigo v apríli

Marec sme ukončili predstavením Dámska šatňa českého autora Arnošta Goldflama v rámci festivalu národnosntých divadiel v Maďarsku Jelen/lét a týmto kusom začíname aj naše najbližšie cesty po vidieku. 11. apríla o 18.00 si túto divadelnú hru budú môcť pozrieť diváci v kultúrnom dome v Dunaeďháze, kam cestujeme na pozvanie miestnej slovenskej samosprávy. V nedeľu, 14. apríla zavítame po dlhých rokoch – takisto na pozvanie miestnej slovenskej samosprávy – do obce Kétšoproň v Békešskej župe, kde sa predstaví naša amatérska zložka populárnym Nízkotučným životom Viliama Klimáčka. Záujemcovia sa s touto veselohrou môžu oboznámiť o 17.00 v kultúrnom dome. Nuž a do tretice sa vyberieme do Jače, kam Dámsku šatňu pozvalo regionálne stredisko Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku a miestna slovenská samospráva. Predstavenie v miestnom kultúrnom dome sa bude konať 23. apríla o 18.00.

Tešíme sa na Vás, milí diváci!