Slovenské Divadlo Vertigo

Čo nové, Vertigo?

Najprv trochu rekapitulácie. Ako prvá vstúpila do nového roku najnovšia inscenácia SDV, Noc Helvera, ktorá 18. januára vycestovala do kultúrneho domu v Dunaeďháze. Komorný príbeh z pera poľského autora Ingmara Villqista divákov zaujal, odozva bola naozaj pozitívna. V rade predstavení nasledovalo vystúpenie amatérskej zložky divadla, ktorá 2. februára potešila divákov v Telekgerendáši. V hľadisku sedeli okrem domácich aj diváci z Čabasabadi a Békešskej Čaby. Veselohra Viliama Klimáčka Nízkutočný život vyvolala v radoch publika smiech, diváci sa našim ochotníkom odmenili vrelým potleskom. 7. februára sa zase naplnila sála spoločenského domu v Tardoši. Veselohra Arnošta Goldflama Dámska šatňa potešila miestnych, ale aj divákov z Bánhidy a Orosláňu.

16. februára sa SDV predstavilo v Alkári, kde v technicky obnovenej sále pri miestnej škole  zahralo drámu Noc Helvera. S touto inscenáciou sa 25. februára vybralo do Jášču, kde si diváci pozreli predstavenie v miestnom kultúrnom dome.

V marci nasledujú ďalšie predstavenia, ako aj účasť na festivale Jelen/Lét v budapeštianskom Národnom divadle.