Filmové semináre pre Slovákov v Maďarsku

Zväz Slovákov v Maďarsku začal v roku 1992 v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom v Bratislave organizovať prehliadky slovenských filmov – filmové semináre (FS) predovšetkým pre študentov gymnázií a poslucháčov slovenčiny tunajších vysokých škôl, neskôr túto iniciatívu prevzala Celoštátna slovenská samospráva. Semináre sa od roku 1993-2014 konali v budapeštianskom Slovenskom

Scroll Up