Slovenské Divadlo Vertigo

2021-Storytelling deduška Večerníčka

24.9.2021 a 27.9. do štvrtku 30.9.2021, Sarvaš, Maďarsko

Projekt Storytelling deduška Večerníčka organizovalo Slovenské divadlo Vertigo počas piatich dní v septembri 2021 na základnej škole v Sarvaši v Maďarsku, konkrétne v piatok 24.9.2021 a následne od pondelka 27.9. do štvrtku 30.9.2021. Dielne storytellingu boli určené pre žiakov 8. ročníka základnej školy v Sarvaši, s ktorou Slovenské divadlo Vertigo spolupracovalo v minulosti na niekoľkých projektoch a z dôvodu veľmi prínosnej súčinnosti s touto základnou školou sa predstavitelia divadla opätovne rozhodli nadviazať spoluprácu aj v rámci tohto projektu. Z tejto základnej školy sa projektu zúčastnilo 28 žiakov z 8. ročníka vo veku 13 – 15 rokov, ktorí základnú školu tento rok končia. Práve pre týchto žiakov mal projekt významný prínos z dôvodu poskytnutia možnosti zlepšiť svoj prejav v slovenskom jazyku, nakoľko ich koncom štúdia na základnej škole čakajú skúšky zo slovenského jazyka. Dielne storytellingu pre žiakov základnej školy viedla slovenská divadelná lektorka Monika Necpálová. Počas zorganizovaných workshopov sa žiaci oboznámili s tematikou slovenských rozprávok Maťko a Kubko, čím si priblížili valaskú tradíciu na Slovensku, ale dotkli sa aj tradície Večerníčka ako televízneho programu na Slovensku, spomínajúc rôzne rozprávky – napr. Jurošíka. Okrem toho žiaci nadobudli zručnosti zo storytellingu, rozprávania príbehu divákom, a schopnosti verejného prejavu. Zlepšila sa aj ich štylistika a vyjadrovanie v slovenčine. Výstupmi projektu boli storytellingové vystúpenia žiakov, ktoré sami vytvorili a scénicky uviedli pred mladšími žiakmi základnej školy v Sarvaši, ktorých môžeme považovať za sekundárnu cieľovú skupinu projektu, keďže aj na týchto mladších žiakov mal projekt prostredníctvom vystúpení účastníkov dopad. Záverečné verejné podujatie prebiehalo po skončení dielní v posledný workshopový deň 30.9.2021. Zúčastnilo sa ho 28 účastníkov dielní, 30 žiakov nižších ročníkov, 4 pedagógovia a riaditeľka školy.

Lehet, hogy egy kép erről: egy vagy több ember, álló emberek és belső tér