Slovenské Divadlo Vertigo

2015 – DETI DEŤOM

Mladí divadelníci sa opäť zišli v Sarvaši

Ľudové noviny – uverejnené: 27. máj 2015.

Máj v prostredí Slovákov v Maďarsku patril divadelnému umeniu. Začiatkom mesiaca sme v Budapešti tlieskali hercom Slovenského národného divadla z Bratislavy po predstavení hry Karpatský thriller, o pár dní sme sa mohli tešiť na premiéru Divadla Vertigo pri CSSM a 16. mája sa predstavili tí najmenší a najnadšenejší herci na javisku Cervinus Teátra v Sarvaši.

Divadlo Vertigo pri CSSM zorganizovalo v Sarvaši divadelnú prehliadku slovenských školských divadelných súborov Deti deťom. Už po dvadsiaty druhý raz sa zišli žiaci od tých najmenších až po gymnazistov, aby ukázali výsledky tvrdej a usilovnej tvorivej práce. Ako vždy, predpoludním sa konala súťaž súborov, do ktorej sa v tomto roku zapojili žiaci z budapeštianskej slovenskej školy, z Maďarsko-slovenskej základnej školy v Novom Meste pod Šiatrom, zo slovenskej základnej školy v Slovenskom Komlóši, zo slovenskej základnej školy v rumunskej Gemelčičke a predstavila sa aj domáca sarvašská základná škola dvoma skupinami.

Porotu tvorili známe tváre: metodička detského divadla Elenka Bakošová, pedagóg a hudobný skladateľ Belo Felix a vedúci detského divadelného súboru Ochotníček v Púchove Peter Hudák. V tomto roku nastali zmeny vo vyhodnotení súťažných predstavení, neudelila sa hlavná cena, ale produkcie boli hodnotené umiestnením a cenou za to, čo bolo najpozitívnejšie v danej hre. Na treťom mieste skončili tri skupiny, cenu za hudobno-spevnú zložku inscenácie dostali žiaci z Nového mesta pod Šiatrom za predstavenie Tri pierka z draka, predstavenie Ďuro Truľo v predvedení malých divadelníkov z Gemelčičky si zaslúžilo cenu za udržiavanie ľudových tradícií a cena za predstavenie vážnej spoločenskej témy bola udelená súboru sarvašskej školy za inscenáciu Virtuálny svet. Druhé miesto a cena za inscenáciu modernej slovenskej rozprávky patrila súboru starších žiakov zo Sarvaša, ktorí predviedli rozprávku Osmijanko hľadá… Prvé miesto bolo rozdelené, získali ho žiaci budapeštianskej a komlóšskej školy, pričom predstavenie Z rozprávky do rozprávky v podaní mladých hercov z Budapešti získalo cenu za objavnú interpretáciu klasickej rozprávky a Rozprávka o hlúpej žene cenu za divadelnú interpretáciu klasickej rozprávky.

Popoludnie na prehliadke už zvyčajne patrilo predstaveniam z vlaňajších letných tvorivých dielní. Na javisku ožili známe rozprávky Husiar Maťko a Popoluška v modernom stvárnení a pôvodne česká inscenácia Zamilované (nielen) divadlo.

Po celodennom stretnutí hlavná organizátorka Daniela Onodiová sa lúčila s mladými hercami nasledujúcimi slovami: „Bola som viac ráz veľmi dojatá, pretože som si opäť uvedomila, že robiť túto činnosť má naozaj význam, ísť rok za rokom, medzitým nám už vyrástli aj nové generácie. Ja môžem vyjadriť len nádej, že to takto pôjde ďalej a že sa vy všetci, a možno aj mnohí iní, budete venovať divadlu naďalej.“

(kan)

Foto: autorka