Slovenské Divadlo Vertigo

2013 – DETI DEŤOM

XX. prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Deti deťom

Sobota 11. mája 2013 v Slovenskom Komlóši patrila detským divadelníkom.

V Osvetovom stredisku Jozefa Gregora Tajovského sa uskutočnila divadelná prehliadka slovenských školských divadelných súborov – Deti deťom. Jej XX. ročník otvorila riaditeľka Slovenskej základnej školy a zároveň predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Slovenskom Komlóši Zuzana Lauková. Privítala všetkých prítomných, zvlášť hostí, medzi ktorými boli generálny konzul SR v Maďarsku Štefan Daňo, predseda CSSM Ján Fuzik, predseda Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku Ondrej Kiszely a, samozrejme, hlavná organizátorka podujatia Danka Onodiová, ktorá predstavila porotu a oboznámila prítomných s programom divadelnej prehliadky.

Vystupujúcim popriala veľa úspechov a divákom pekný umelecký zážitok. Juraj Antal Dolnozemský pri tejto príležitosti napísal krátku oslavnú báseň, ktorú predniesla Zuzana Lauková:

Pozdrav deťom
Dnes slovo
cez javisko oslovuje
a seba oslavuje v srdciach.
Nech žije ďalej
a bude milá
tá krásna živá
reč predkov.
Čas volá svedkov!
Vlní sa, žblnká
v ozvenách je prítomná.
Veď i vo všedných dňoch
pevné základy má,
lebo je náruživá!
Ako aj predošlé pokolenia,
od nej očarený som.
Mamička, mama!
Nádej pláva, Pánu chvála,
slovenskému slovu sláva!
Život školy, súťaže,
radostné príbehy
a poučná dráma!
Sme a aj naďalej budeme.
Zišli sa tu deti z Budapešti, Sarvaša, Nového Mesta pod Šiatrom, Kétšoproňu, Békešskej Čaby, Slovenského Komlóša a rumunského Nadlaku. V dopoludňajších hodinách si mohli diváci pozrieť šesť divadelných produkcií. Popoludní sa obecenstvu predstavili deti s predstaveniami, ktoré nacvičili v minulom roku v divadelnom tábore v Bystrej na Slovensku.

Odbornú porotu už tradične tvorili skúsení divadelníci zo Slovenska: Belo Felix, Elena Bakošová a Peter Hudák. Malí divadelníci zo Slovenskej základnej školy v Sarvaši vystúpili s dvoma inscenáciami. Prvou bola hra Starý artista, ktorú naštudovali pod vedením Marie Mravíkovej a Dany Lukačikovej, druhá Ahoj, tu som s Máriou Mravíkovou a Martou Dekrétovou. Divadelný súbor z Nového mesta pod Šiatrom tiež vystúpil s dvoma predstaveniami, a to dramatizáciou rozprávky Ako išlo vajce na vandrovku a Rozprávkou o krajine Rozprávkovo, ktoré nacvičila s deťmi Alena Urbanová. Budapešťania predviedli Sny zo skrinky, naštudovali ich so svojimi vedúcimi Miroslavou Kovácsovou a Martou Tulézi Ondrejovou. Zo súboru Harmónia zo Slovenského Komlóša sa pod vedením Zuzany Kočišovej Antalovej a Anny Ondrejovej predstavili deti s inscenáciou Kremnické tekvice. Odohrané moderné poňatia rozprávok sa obecenstvu veľmi páčili a malých hercov obecenstvo ocenilo veľkým potleskom. Po chutnom obede sa predstavili deti a študenti s hrami Hrachovka, Princeznička, záver patril gymnazistom a ich Ezopovým bájkam. Po vystúpeniach sa ujala slova porota, ktorá pochválila nielen všetky divadelné výstupy, ale aj vedúcich divadelných súborov, ktorí sa zaoberajú touto neľahkou umeleckou činnosťou.

Cenu za účinkovanie získali deti z Nového mesta pod Šiatrom. Cenu za divadelné spracovanie predlohy si odniesli Budapešťania. Cenu za hudobnú zložku inscenácie Starý artista a Cenu za spracovanie závažnej spoločenskej témy hrou Ahoj, tu som získali Sarvašania.

Hlavnú cenu porota udelila komlóšskym deťom. Ich vedúce vtipnou formou zinscenovali rozprávku Kremnické tekvice, ktorá svojím obsahom pripomínala maďarskú rozprávku „Rátóti csikótojás“. Deti sa výborne zhostili svojich úloh. Hlupáčania nakoniec pochopili, že z tekvice sa žriebä nemôže vyliahnuť. Po vyhodnotení si ceny prevzali aj vedúci detských súborov. Všetci zúčastnení si domov odniesli nielen ďalšie skúsenosti, ale aj malé darčeky a tešili sa, že o rok prídu opäť na detskú divadelnú prehliadku. Všetkým divadelníkom a hlavne víťazom srdečne blahoželáme! Hlavným organizátorom podujatia bolo Divadlo Vertigo pri Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku, podujatie podporil Správny fond Ministerstva ľudských zdrojov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tom, aby sa toto krásne podujatie mohlo uskutočniť v kolíske divadelníctva v Slovenskom Komlóši.

Ľubomíra Rollová – Ľudové noviny