Slovenské Divadlo Vertigo

Konkurz na obsadenie postavy!

Slovenské divadlo Vertigo hľadá do nového predstavenia ochotníckej zložky divadla ženu vo veku 55-65 rokov, ktorá je nadšená pre divadlo, ktorá by si rada zahrala v dobrej partii, ktorej záleží na tom, aby sa slovenčina medzi Slovákmi v Maďarsku nevytratila, ba práve naopak, posilnila sa a ktorá by si našla čas na skúšky optimálne raz do týždňa, resp., podľa dohovoru!

Milá záujemkyňa, čím skôr napíš(te) na e-mailovú adresu SDV: sdvertigo@gmail.com, najneskôr však do 20. januára 2024.

Radi odpovieme na všetky otázky a netrpezlivo čakáme Tvoj – Váš – email!