Ildika Záluszká

Po skončení slovenskej základnej školy študovala na Gymnáziu Gábora Betlehena v Hódmezővásárhelyi. V roku 1987 absolvovala odbor slovenčina – osveta na VŠGYJ v Segedíne. Niekoľko

Scroll Up