Slovenské Divadlo Vertigo

Zima v znamení Herečiek

Krátka krónika od októbra 2023.

Veselohra Viliama Klimáčka Herečky (miluj blížneho svojho), pod réžiu ktorej sa podpísal András Nagy, sa v októbri prezentovala na tradičnej prehliadke SDV Spolu na javisku (alebo mimo neho!).

12. novembra vycestovala do Fiľakova, kde sa v obnovenej divadelnej sále miestneho kultúrneho domu stala – už po mnohý raz – jedným z aktérov každoročne organizovanej divadelnej prehliadky Divadelná jeseň.

27. novembra – na pozvanie Regionálneho kultúrneho strediska Ústavy kultúry Slovákov v Maďarsku (RKS
ÚKSM) vo Veňarci a miestnej slovenskej samosprávy tri dámy, ktoré sa zapísali na kurz
herectva, zavítali do novohradskej Luciny.

Dejiskom posledného predstavenia v roku 2023, 7. decembra bola malebná a v tom čase zasnežená dedinka v Bukových horách – Stará Huta. Prijali sme pozvanie RKS ÚKSM v Novom Meste pod Šiatrom – Baňačke a miestnej slovenskej samosprávy v Starej Hute a my len dúfame, že naša návšteva v tomto milom kúteMaďarska nebude posledná.

Vo všetkých troch prípadoch – na všetkých troch miestach – nás čakalo srdečné a vďačné publikum! Nuž a my môžeme len dúfať, že také bude aj 10. januára o 18.00 v Békešskej Čabe, kam vycestujeme na pozvanie Čabianskej organizácie Slovákov.
Veľmi nás teší fakt, že predstavenie odohráme v Komornej sále Ferenca Síka miestneho
Jókaiho divadla.
Hneď na druhý deň, 11. januára o 18.00 sa Herečky vrátia na miesto, kde
zažili svoju premiéru – do budapeštianskeho Divadla Katakomba.

13. januára sa náš malý ansámbel vyberie do Popradu – Spišskej Soboty, kde sa 14. januára o 18.00 predstaví divákom tradičného divadelného festivalu Divadelné fašiangy. Na tomto festivale sme boli
naposledy v roku 2019 s inscenáciou Dámska šatňa.

Účasť na tomto renomovanom festivale s úžasným publikom je o to vzácnejšia!
Milí diváci, tešíme sa na Vás!

Daniel Onodiová, riaditeľka Slovenského divadla Vertigo