Slovenské Divadlo Vertigo

Jozef Gregor Tajovský: Matka / Hriech

V jednoaktovke Matka láske Zuzy, ale súčasne i jej dcéry stoja v ceste dávne prieky medzi rodinami. Ony na nich nemajú podiel, napriek tomu najviac doliehajú práve na ne. Jedna z nich sa musí svojej lásky vzdať…V jednoaktovke Hriech prehrešok Evy pripomína jej manželovi jeho  staré hriechy, ktoré však zostali utajené, nemal ich kto odkryť. Po rokoch sa vracia z Ameriky, doma sa medzitým všeličo udialo, zmenilo. Nájdu si s Evou opäť cestu l sebe? Dá sa svedomie oklamať.

Premiéra: 14. októbra 2005 v Slovenskom Inštitúte Budapešť

MATKA

Osoby a obsadenie

Ďuro Boháč, starý mládenec                                     PAVOL HRTYAN

Ďuro Boháč v mladosti                                                CSABA LAMPERT

Zuza Holúbková, vdova                                               IVETA NAGYOVÁ

Zuza Holúbková, v mladosti                                       HAJNALKA AVAROVÁ

Anička, Zuzina dcéra                                                   BIBIANA BUDAIOVÁ

Janko Koreň, mládenec                                              JÁN BENCSIK

Marka                                                                               ROZÁLIA KELECZOVÁ

Žofka                                                                                OĽGA SZINCSOKOVÁ

HRIECH

Andrej Kvaško, gazda                                                PAVOL HRTYAN

Eva, jeho žena                                                              ILDIKA ZÁLUSZKÁ

Jano, sluha                                                                  CSABA LAMPERT 

Bora, jeho mať                                                            ANNA KŐSZEGIOVÁ

Svedomie                                                                     HAJNALKA AVAROVÁ

Réžia:                                                                             Miroslava Kovácsová

Dramaturgia:                                                              Daniela Onodiová

Úprava:                                                                        Miroslava Kovácsová (Matka)  Daniela Onodiová   (Hriech)

Scéna, kostýmy:                                                         kolektív divadla

Svetlá:                                                                           Gábor Bálint