Slovenské Divadlo Vertigo

Ildika Záluszká

Po skončení slovenskej základnej školy študovala na Gymnáziu Gábora Betlehena v Hódmezővásárhelyi. V roku 1987 absolvovala odbor slovenčina – osveta na VŠGYJ v Segedíne. Niekoľko rokov pracovala ako vychovávateľka v Szatymazi v Segedíne, v roku 1993 sa presťahovala do Mlynkov, kde pôsobila ako osvetová pracovníčka. Od roku 1998 dodnes je vychovávateľkou v stredoľkolskom internáte Pannónia.