Slovenské Divadlo Vertigo

2021-Divadelná dielňa

18.07-25.07 2021, Svätý Jur

Ach, tá láska nebeská

Divadelná dielňa – workshop – pre študentov gymnázií a VŠ, ktorá sa aj v tomto roku konala v účelovom zariadení Agapé vo Svätom Jure,  je vlastne obdobou divadelného tábora pre žiakov základných škôl, resp. tábora, ktorý sme po niekoľko rokov organizovali pre vyššie uvedenú vekovú skupinu. V tábore sa počíta s vyšším počtom účastníkov. Dielňa – workshop – sa môže uskutočniť aj za prítomnosti menšieho počtu zúčastnených, čo je vlastne pozitívom, pretože takýmto spôsobom sa môžu do procesu tvorby predstavenia aktívne zapojiť vlastne všetci účastníci dielne. Každý z nich dostane úlohu v podobnom rozsahu, či už čo sa týka textu alebo situácií. Vzhľadom na nižší počet účastníkov je tak práca intenzívnejšia, a to ako z odborného, tak aj z jazykového hľadiska. Všetci účastníci sú prinútení hovoriť po slovensky, vyplýva to napokon aj z toho, že odbornými lektormi dielne sú Slováci. Tieto parametre boli charakteristické aj pre tohoročnú dielňu, na ktorej sa zúčastnilo osem mladých ľudí: traja študenti békeščabianskeho slovenského gymnázia, traja študenti budapeštianskeho slovenského gymnázia, jeden vysokoškolák z UKF v Nitre, a jedna študentka z univerzity ELTE, ďalej dvaja lektori a dve osoby za organizátora.

Tábor podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Správny fond Gábora Bethlena pri maďarskom Úrade vlády.

Fotogaléria: Divadelná dielňa v Svätom Jure v plnom prúde. Téma tohoročného workshopu: láska kvitne v každom veku.