Slovenské Divadlo Vertigo

Čo nové, Vertigo?

Najprv trochu rekapitulácie. Ako prvá vstúpila do nového roku najnovšia inscenácia SDV, Noc Helvera, ktorá 18. januára vycestovala do kultúrneho domu v Dunaeďháze. Komorný príbeh z pera poľského autora Ingmara Villqista divákov zaujal, odozva bola naozaj pozitívna. V rade predstavení nasledovalo vystúpenie amatérskej zložky divadla, ktorá 2. februára potešila divákov v Telekgerendáši. V hľadisku sedeli okrem domácich aj diváci z Čabasabadi a Békešskej Čaby. Veselohra Viliama Klimáčka Nízkutočný život vyvolala v radoch publika smiech, diváci sa našim ochotníkom odmenili vrelým potleskom. … Ďalšie…Čo nové, Vertigo?