Slovenské Divadlo Vertigo

Együtt a színpadon

2008 novemberében a magyarországi, szerbiai és romániai szlovákok képviselőinek elhatározása alapján megrendezésre került az első nemzetközi amatőr színjátszó csoportok találkozója az említett országok és Szlovákia részvételével. A találkozó Együtt a színpadon (és azon kívül is) – Spolu na javisku (aj mimo neho) elnevezést kapta. A három ország délvidéki szlovákságának képviselői a fesztivál megrendezéséről Együttműködési megállapodást kötöttek.

A színházi szemlének a szarvasi Cervinus Teátrum ad otthont. Az elmúlt években Szlovákia, Románia, Szerbia és Magyarország szlovák nyelvet ápoló színházai léptek fel. A hivatalos színházi program kísérőrendezvényei a nyilvános és zártkörű szakmai beszélgetések is. Meggyőződésünk, hogy ezek a találkozók felbecsülhetetlen jelentőséggel bírnak a kulturális tapasztalatcsere terén és a műfaji sokszínűség egyre jelentékenyebb támogatásában. Lehetőség nyílik különböző országok szlovák nemzetiségeinek kulturális megjelenésére és az országhatárokon átnyúló művészeti együttműködések kialakítására is a személyes kapcsolatokon keresztül. Nem utolsó sorban a rendezvény legfőbb küldetése, hogy erősítse a szlovák nemzeti öntudatot, az együvé tartozás érzését.